Що таке сублімат

apple-web-galfrost 8
apple-web-galfrost 1(7)

Що таке сублiмат ?

СУБЛiМАТ – Це новiтнiй та найдосконалiший спосiб
КоНсервації, що запезпечує збереження в продуктi 95% поживних речовин вiтамiнiв та мiкроелементiв

apple-web-galfrost 1(3)
apple-web-galfrost 1(2)
apple-web-galfrost 1(6)
apple-web-galfrost 1(4)
apple-web-galfrost 1(5)

СУБЛІМАТ – ЦЕ

новітній та найдосконаліший спосіб консервації, що забезпечує збереження в продукті

95%

поживних речовин

вітамінів та мікроелементів.